Gas lạnh Acool R410A bình 2.8kg

850.000 

Chi tiết sản phẩm:

  • Trọng lượng phân tử: 72.58
  •  Điểm sôi, °C: -51.6
  •  Nhiệt độ tới hạn, °C: 72.5
  •  Áp suất tới hạn, Mpa: 4.95
  •  Nhiệt dung riêng, 30°C, [KJ/(Kg · °C)]: 1.78
  •  ODP: 0
  •  GWP: 2000
Thêm vào so sánh

850000

Gas lạnh Acool R410A bình 2.8kg

Gas lạnh Acool R410A bình 2.8kg

Trong kho