• Khi nhấn nút khởi động máy lạnh, tính năng inverter bên trong máy sẽ hoạt động. Máy lạnh sẽ bắt đầu làm lạnh dần để tiết kiệm điện năng ban đầu.
  • Sau đó, máy lạnh sẽ tăng dần công suất để tối đa việc làm lạnh và nhanh chóng đạt đến mức nhiệt yêu cầu.
  • Khi không khí bên trong phòng đạt đến độ lạnh phù hợp thì inverter sẽ giảm tốc độ quay của động cơ máy nén để duy trì ổn định độ lạnh bên trong căn phòng. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được lượng điện năng tiêu thụ cho máy lạnh.

Nên mua điều hòa hãng nào để tiết kiện điện năng nhất.